FUNDERINGSLABEL VOOR ALLE NEDERLANDSE WONINGEN

Alle woningen in Nederland krijgen een funderingslabel waarmee de staat van de fundering wordt aangegeven. Het nieuwe label wordt vanaf juli 2021 opgenomen in taxatierapporten van huizen.

Dat heeft het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) bekendgemaakt. Anders dan het energielabel betreft het een initiatief vanuit de makelaarsvereniging en geen verplichting vanuit de overheid of Europa.

“We komen behoorlijke drama’s tegen”, zegt voorzitter Dick de Jong van het KCAF, initiatiefnemer van het Nationaal Funderingsloket, een vraagbaak voor eigenaren van verzakte woningen. “Een funderingslabel moet voorkomen dat het probleem erger wordt en niemand het weet.”

Volgens De Jong kampen van 7,7 miljoen Nederlandse woningen er een miljoen met funderingsproblemen. Bij 250.000 Nederlandse woningen is de situatie urgent, door droogte en lage waterstanden. Dat is funest voor veel woningen die gebouwd zijn voor 1970, die een houten fundering hebben.

Model funderingslabel
Het KCAF heeft een model ontwikkeld om de staat van de funderingen in wijken te bepalen. Daarbij wordt gekeken naar satellietbeelden, de grondwaterstand, bodem (veen, klei of zand) en of het om houten of betonnen funderingen gaat.

“Het gaat ons er vooral om dat er transparantie komt. We krijgen te vaak klachten van mensen die zeggen ‘had ik dit maar tien jaar geleden geweten, dan had ik aan preventie kunnen doen of sparen voor een oplossing’.”

Herstellen is vaak een kostbare zaak en het wordt meestal niet gedekt door verzekeringen. “Zo’n funderingslabel biedt je verschillende mogelijkheden. Als je nu ziet dat een fundering matig is, dan kun je naar maatregelen kijken – al is dat een uitdaging gezien de droogte en het klimaat. Ook zal er een categorie woningen zijn waar herstel nodig is.”

De Jong zou daarvoor graag zien dat de regering met maatwerkleningen komt om dit probleem aan te pakken. “Het is een dure grap”, zegt hij. “Maar nietsdoen is geen optie. We kennen panden waar mensen hun huis uit moeten.”

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these